MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

Skogsängsskolan

 

So utomhus
 

För att skapa bra inlärningsmiljö för eleverna är delaktighet och lyhördhet viktigt. På Skogsängsskolan sätts barnets egna kreativitet i fokus. Lärarna har höga förväntningar på eleverna. Alla elever får det stöd de behöver. Högpresterande elever får utmaningar så att de går vidare i sin kunskapsinhämtning. 

IT-baserat lärande. För att möta framtiden erbjuder Skogsängsskolan eleverna att använda IT i inlärningen, både som stöd och för utveckling. Lärarna använder IT som en naturlig del i sin undervisning. Eleverna får tidigt möta datorn och Internet i undervisningen.

Lärarnas uppdrag, förutom kunskapsinlärning, är att ha en ständig dialog med eleverna. Detta sker genom dagliga samtal med eleverna enskilt och i grupp. Samtalen handlar bl.a. om förväntningar, måluppfyllelse, konflikthantering. Lärarna har ett tätt samarbete med föräldrarna för att nå elevens mål. Lärarna utvärderar kontinuerligt sin undervisning tillsammans med eleverna, med kollegor och skolledning för att nå ökad måluppfyllelse.

En lugn och trygg skola för alla elever. På lektioner, raster, i matsalen och på fritidshemmet visar alla elever och personal respekt för varandra. Det är ett lugnt klimat som ger studiero, matro och stund för egen tid på fritidshemmet.

Alla elever möter utbildade pedagoger som uppträder professionellt. All personal arbetar för att ha en dialog med föräldrarna. Som förälder vet du alltid hur det går för ditt barn i skolan och på fritidshemmet och hur barnet har haft det under dagen.

Vi har nära samarbete med teknikskolan KomTek och Naturskolan i Skjulsta som ett lustfyllt och lärorikt komplement i No-undervisningen. Lärare och elever på skolan har även internationella samarbeten med olika länder i Europa.

I förskoleklass tränas barnen i olika sociala sammanhang. Här arbetar vi även med språkstimulans enligt Bornholmsmodellen, matematiska begrepp och NTA, natur- och teknik för alla. Målet med arbetet i förskoleklass är att barnen kommer väl förberedda till skolstarten i år 1 inför arbetet med att lära sig läsa, skriva och räkna.

Fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull eftermiddag som komplement till skoldagen. De arbetar med aktivitetsgrupper där eleverna valt vad de vill göra och prova på.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogsängsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6

Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00