MENY
Eskilstuna kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla skolor ska arbeta aktivt för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna ska arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder eller funktionsnedsättning.

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Som stöd för arbetet gör skolan varje år en plan; Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

I planen finns mål för de hälsofrämjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogsängsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6

Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00