MENY
Eskilstuna kommun

LPP Svenska vårterminen 2016

Arbetsområde:  Svenska

Förskoleklass vårterminen 2016

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att utveckla elevernas kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Eleven ska förstå samband mellan ljud och bokstav. Eleven övar på att lyssna på kamrater samt återberättar en händelse för några kamrater. Eleverna övar på att lyssna på sagor/berättelser och diskuterar dessa. Eleven blir medveten om att hur ord och yttrande uppfattas av omgivningen.

Arbetsmetoder

Eleverna arbetar med språklek, enligt Bornholmsmodellen, i mindre grupperingar. Eleverna arbetar kring sitt namn och övar på att skriva dessa. Eleverna får lyssna på högläsning samt diskutera innehållet med pedagoger. Pedagogerna diskuterar regelbundet och vid behov hur man använder språket och hur det uppfattas.

Undervisningsmål

Eleverna är säkra på några vanligt förekommande ordbilder, t ex några kamraters namn. Eleverna känner igen minst 10 bokstäver. Eleverna lyssnar på kamraterna i samlingen och klarar av att berätta en händelse i samlingen. Eleverna är medvetna om att de kan anpassa språkbruket beroende på mottagare och situation.

Bedömning

Alla elever får visa att de känner igen ordbilder, t ex vid krokarna. Pedagogerna observerar vid samlingar om eleven förmår lyssna samt återberätta en händelse. Eleven förstår vid samtal med pedagog att ord och uttryck kan uppfattas olika.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogsängsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6

Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00