MENY
Eskilstuna kommun

LPP matematik vårterminen 2016

Arbetsområde:  Matematik                                    

År: Förskoleklass vårtermin 2016 

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att utveckla elevernas förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp.

Undervisningen ska stimulera intresse för matematik.

Undervisningen ska ge eleverna kunskaper om matematik och dess användning i vardagen.

Centralt innehåll

Eleven ska förstå samband mellan antal och siffra.

Eleven arbetar med tal, hur de kan delas upp samt hur de kan användas för att ange antal och ordning.

Eleverna arbetar med enkla mönster.

Eleven blir medveten om hur vanliga matematikska begrepp används.

Eleverna arbetar med matematisk formulering utifrån vardagliga situationer.

Arbetsmetoder

Eleverna arbetar med konkret materiel för att förstå sambandet mellan siffra, antal samt uppdelning av tal.

När tillfälle i vardagen ges sker diskussioner kring ordningsföljd till exempel när eleverna ställer sig i led, sätter sig i samling, vid diskussioner om veckodagar.

Eleverna har utematematik där de matematiska begreppen stärks.  Eleverna får skapa egna mönster, t ex med pärlplatta, kaplastavar, legobitar.

Pedagogerna använder medvetet de vanligaste matematiska begreppen och har praktiska övningar kring dessa.

Pedagogerna formulerar vardagliga problem tillsammans med eleverna och visar hur det dokumenteras på tavlan.

Undervisningsmål

Eleverna är säkra på att koppla siffra och antal 0-9.  

Eleverna är säkra på ordningstalen 1-9.

Eleverna vet hur de vanligaste matematiska begreppen används, fler, färre, lika många, mindre än, större än, hälften, dubbelt.  

Eleverna kan fortsätta ett givet enkelt mönster.

Eleverna är medvetna om att man kan formulera och skriva matematiska problem.

Bedömning

Alla elever får enskilt visa en pedagog att de kan se sambandet mellan siffra och antal, 0-9.

Eleverna får visa att de kan följa ett givet mönster.

Pedagogerna ser vid genomgångar om eleverna kan vara delaktiga i formuleringen av matematiska problem.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogsängsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6

Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00