MENY
Eskilstuna kommun

Mål- kärnkompetenser

Mål för fritidshemmen Raketen och Kometen på Skogsängsskolan

På Raketens och Kometens fritidshem utgår vi från att barnen skall utveckla de fem kärnkompetenserna kreativitet, reflektion, ansvar, kommunikation och samarbete.

Kreativitet:
Barnen ges förutsättningar att skapa, utveckla självständigt arbete, samt vara aktiva och delaktiga i den lärande utvecklingen.

Reflektion:
Barnen ges möjligheter till reflektion över sitt eget och andras handlande genom diskussion och utvärdering, dels enskilt, dels barn och vuxna tillsammans.

Ansvar:
Barnen får lära sig att ta ansvar över sitt eget beteende och handlande, sin vistelsemiljö, sitt språk, sina egna ägodelar samt skolans egendom.

Kommunikation:
Barnen skall lära sig att kommunicera med varandra och med vuxna. Samtala med varandra för att lösa konflikter, lyssna och ta till sig av andras åsikter.

Samarbete:
Vi lägger stor vikt vid att utveckla barnens sociala förmågor, självkänsla och självkännedom. Fritidshemmens pedagoger samverkar med föräldrar och barn, för att skapa trygghet och delaktighet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogsängsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6

Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00