MENY
Eskilstuna kommun

Skolsköterska

Varmt välkommen till skolhälsovården på Skogsängsskolan!

Skolsköterskan är på Skogsängsskolan på heltid, men är vissa tider bokad.

När barnen börjar förskoleklass tar skolhälsovården över efter barnavårdscentralen. Det innebär att vi främst arbetar med förebyggande hälsovård och enklare sjukvård. Skolhälsovården har som mål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården är till för alla elever men är frivillig.

 

Hälsobesök
Elever erbjuds minst tre hälsobesök under grundskoletiden. Vid de regelbundna hälsobesöken får eleven möjlighet att diskutera sin hälsa och sin situation med skolsköterskan. Avvikelser följs alltid upp med vårdnadshavare. Hälsobesöket omfattas av en allmän hälsokontroll med uppföljning.

Förskoleklassens elever erbjuds hälsobesök tillsammans med sin vårdnadshavare där vi diskuterar barnets hälsa och trivsel samt kontrollerar längd, vikt, syn, hörsel, rygg och motorisk utveckling.

Skolår 2 är det hälsobesök. Kontroll av längd, vikt, syn samt trivsel.

Skolår 4 är det hälsobesök. Kontroll av längt, vikt, syn och rygg.
Hälsofrågor besvaras av vårdnadshavare och häsloenkät besvaras av elev.

 

 

Vaccinationer erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
Inför vaccinationen informeras eleven och dess vårdnadshavare som också ger sitt godkännande om vaccination

 

Marie Hilli, Skolsköterska

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogsängsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6

Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00