MENY
Eskilstuna kommun

Betygsresultat årskurs 9

Betygsresultat vårterminen 2017

Diagram och tabeller där olika kommuner jämförs bygger på data som hämtats från Skolverkets databas Siris september 2017. Övriga diagram och tabeller med resultat per skola i Eskilstuna kommun är hämtade från kommunens egen databas.

Andel elever som nått lägst betyget E i alla ämnen de haft undervisning i

Könsfördelning andel elever som uppnått minst betyget E i alla ämnen de haft undervisning i


 

Andel elever som fått lägst betyget E i alla ämnen som ingått i deras utbildning

Genomsnittligt meritvärde


 


Meritvärde diagram

Könsfördelning meritvärde

Andel elever som uppnått lägst yrkesbehörighet till gymnasieskolan


 


Behörighet diagram

Könsfördelning andel som lägst uppnått yrkesbehörighet till gymnasieskolan


Betygsstatistik åk 9_2016
Behörighet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skiftingehus

Kommunal grundskola årskurs F-9