MENY
Eskilstuna kommun

Sammanfattning av Brickstones - made in Europe

Avslutning på Erasmus projektet

Under två års tid har Skiftingehus varit delaktig i ett europeiskt samarbetsprojekt Erasmus +. Våra åttor och nior har jobbat med projektet, ”Brickstones – made in Europe. The way housing influences our lives”. 24 elever har varit med på olika resor till Österrike, Rumänien, Tyskland och Spanien. Det har varit ett mycket lärorikt och samtidigt väldigt roligt arbete och både elever och lärare har fått vänner och nya erfarenheter.

Sista veckan i maj var fyra av skolans lärare i Italien, där den italienska partnerskolan ordnade det avslutande mötet som var ett lärarmöte. Eftersom fokus i projektet har varit byggnader, arkitektur och energifrågor började vi mötet i Venedig som ju har en fantastisk och mycket speciell utformning.

Partnerskolan låg i Badia Polisane, strax utanför Ferrara. Vi besökte skolan, var med på några lektioner och sammanfattade och utvärderade projektet. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att detta projekt gett många nya erfarenheter, ny kunskap, eleverna har blivit säkrare både på att prata engelska och självförtroendet har växt. Vi har bara positiva erfarenheter av internationellt samarbete och hoppas kunna söka nya projekt i framtiden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skiftingehus

Kommunal grundskola årskurs F-9