MENY
Eskilstuna kommun

Kulturhuset (Kärnhuset)

Huset mitt på gården
En samlingspunkt för alla under skoltid och på fritidshemmet där fokus är kring läsandet, skrivandet, drama, musik, dans och skapande i olika former.  ( Lgr11 kap 1 s.10)

Eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musice¬rande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En har¬monisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Genom att öka på kring högläsandet och boksamtalet utifrån olika former av litteratur vill vi främja för goda läsvanor som lägger grunden för bra läs och skrivutveckling högre upp i åldrarna.

(Utdrag ur Lgr11)
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade.

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr11 kap 1 s. 9 )

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Mesta skola

Kommunal grundskola årskurs F-3