MENY
Eskilstuna kommun

Elevinflytande

Klassråd

En gång per vecka schemaläggs klassråd.. Ordförande och sekreterare utses.

Dagordningen för klassrådet anslås på väggen i klassrummet. Protokoll skrivs för att sedan sättas in i en pärm tillgängligt för elever. Representanter till elevrådet kan sedan föra frågor vidare till elevrådet.

Elevråd

Elevrådet schemaläggs 2 -3 gånger per termin före skolråd. Varje mentorsgrupp har representanter som deltar i elevrådet. De har med sig frågor från respektive klassråd.

Kallelse och dagordning delas ut till respektive mentor i god tid före mötet. Protokoll skrivspå mötet. Elevrådsrepresentanterna läser upp det för sin grupp på nästa klassråd. Sedan sätts protokollet in i en pärm tillgängligt för elever.

Representanter till elevrådet kan sedan föra frågor vidare till elevrådet.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Mesta skola

Kommunal grundskola årskurs F-3