MENY
Eskilstuna kommun

Elevinflytande

På Lundbyskolan har alla elever möjlighet att påverka och förändra. Det gör de genom att ha klassråd och elevråd.

Klassråd

Alla klasser på Lundbyskolan har schemalagt klassråd, där diskuterar och beslutar eleverna allt från saker som rör den egna klassen till det som rör hela skolan. Saker som rör hela skolan tas med till elevrådet av klassernas elevrådsrepresentanter som är representerade med en elev från varje klass.

Elevråd

På elevrådsmötena har eleverna möjlighet att diskutera frågor som berör dem och komma med förslag till förändringar/förbättringar av vår verksamhet. Vid mötena skrivs protokoll som skickas ut till alla klasser på skolan. En gång i månaden träffas representanter från klass 1 till klass 6 tillsammans med ansvariga lärare. Rektor deltar på möten vid behov.

Elevernas röst

Då elevrådet har fått in frågor, synpunkter som berör all personal formar de en frågeställning som rektor tar med till nästkommande APT på skolan under rubriken ”Elevernas röst”.

Mat- och miljöråd

Lundbyskolans mat- och miljöråd består av en elevrepresentant från alla klasser (1-6) och vuxenrepresentanter från olika delar av skolans verksamhet. Rådet träffas ca 4-5 ggr/termin.

Rådets representanter väljer tillsammans med sina klasser ut tre viktiga miljöråd för ett läsår. Skolan arbetar sedan för att lära sig mer och arbeta mot de uppsatta målen. De senaste huvudrubrikerna var ”Energi och miljö”, ”Livsstil och Hälsa” och ”Närmiljö”. I samarbete med Håll Sverige Rent deltar skolan i aktiviteter som ”Skräpplockardagarna” och ”Batterijakten”. Elevernas arbete gör att vi stolt kan hissa Grön Flagg.

Dagordning - klassråd

 1. Mötet öppnas

  • Hur har vi det i klassen?
  • Hur har vi det på rasterna?
  • Hur har vi det på lektionerna?
  • Hur har vi det i korridoren?
  • Hur har vi det i matsalen?
  • Hur har vi det i omklädningsrummet på idrotten?

 

2. Elevrådet - information från elevrådsrepresentant. Klassen skickar med elevrådsrepresentanten aktuella frågor.


3. Mat- och miljörådet - information från mat- och miljörådsrepresentanten.

Klassen skickar med mat- och miljörådsrepresentanten aktuella frågor.     


4. Kompisstödjarna - information från kompisstödjarna. Klassen skickar med kompisstödjarna aktuella frågor.

 

5.  Övriga frågor

 

6.  Tid för nästa möte

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Lundbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6

Besöksadress

Hörnedalsgatan 1

Postadress

63222 Eskilstuna