MENY
Eskilstuna kommun

Språkteamet

Lagersbergsskolan har många elever med invandrarbakgrund, främst med arabiska, kurdiska/sorani och somaliska som modersmål. Vi tar emot många nyanlända elever i vårt område och cirka 75 procent av våra elever har ett annat modersmål än svenska. 

Ny forskning kring språkutveckling  visar att elever som vistas i miljöer, där de "översköljs" av det svenska språket utvecklas fortare det svenska språket.

Vi arbetar i ett språkteam, där lärare och språkhandledare samarbetar kring våra elever. De nyanlända eleverna startar sin undervisning i Läs- och skrivverkstaden först för att efter ca. tre- fem veckor slussas vidare till Språkverkstaden. Efter Språkverkstaden slussas eleverna sedan mer och mer ut i sina klasser, där de följer undervisningen med stöd av språkhandledare i Studieverkstaden.

Mål och syfte med språkteamet:
I språkteamet arbetar svenska-A lärare och språkhandledare tillsammans kring eleverna. Våra språkhandledare talar arabiska, sorani, somaliska, assyriska, kurdiska och syrianska. Vi fungerar som en språklig bro mellan skola och hem vid utvecklingssamtal och vid akuta situationer.

Språkteamets mål: alla elever utvecklar det svenska språket, så långt som möjligt, för att nå skolans alla kunskapsmål.

Språkteamets syfte: att all personal samarbetar och ger stöd och stimulans till alöla elever som undervisas av teamets personal

Handlingsplan Lagersbergsskolan:
Handlingsplan för nyanlända elever

Personal i språkteamet:
Åsa Andersson Lärare

Chamiram Haddad Modersmålslärare
Ali Hirsi  Språkhandledare
Sabeha Mansoor  Språkhandledare
Hanar Jerjis Språkhandledare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Lagersbergsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6