MENY
Eskilstuna kommun

Fritidshem

På Lagersbergsskolan har vi tre fritidshemsavdelningar, en i varje byggnad.
Dessutom finns en öppen verksamhet för elever i årskurs 4 - 6 som håller till i huvudbyggnaden.
Det finns en fritidsgård i samma hus som idrottshallen.

Fritidshemmens öppettider
Öppethållande för närvarande mellan klockan 6.15 till 18.00.
Öppna verksamheten klockan 14.00 till 16.00.

Fritids Eken/Ekorren
Vi tar emot elever i förskoleklass och årskurs ett och finns i samma byggnad som klassrummen.
Vi har delat upp barnen i två grupper.
På Ekorren arbetar  Suzan, Rita, Marie, Sahar, Britt-Marie, Mansour, Felix Vi har ca 30 barn inskrivna.
På Eken arbetar Cibaa, Oksana, Sandra, Basma, Martin, Abdi. Vi har ca 40 barn inskrivna.
Telefonnummer till oss är: 070-1672844.

Fritids ÅK 2 och ÅK 3

På Fritids ÅK 2 arbetar Ullrika,Dani, Delbrin, Samer

På fritids ÅK 3 arbetar Solgerd, Jalal, Shajwan, Charlie
Fritid ÅK 2 i samma byggnad som idrottshallen, telefon 070-086 24 66
Fritids ÅK 3 Klassrum i huvudbyggnaden, telefon 072-977 77 84

På våra fritidsavdelningar är det sammanlagt ca.140 barn. Barnomsorgspersonalen arbetar alla lov.

Det är morgonomsorg på LFC och kvällsomsorg på Lb 3.

Öppen verksamhet

På Öppen verkdamhet arbetar Dennis, Hussein, Hanar, Annika, Jafar, Hadeer, Joakim, Josef

Telefon 070-089 37 17

Målsättning:
Helhetssyn - skola och fritidshem 
Kunskapsträning
Stärka barnets sociala kompetens
Utgå från barnet och dess intressen
Glädje och rörelse

Vid behov av fritidshemsplats kontakta barnomsorgsenheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Lagersbergsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6