MENY
Eskilstuna kommun

Specialundervisning

Speciallärare och specialpedagog arbetar med elever som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd. Vi gör tillsammans med pedagogerna, eleven och vårdnadshavare en pedagogisk kartläggning och utformar därefter vid behov ett åtgärdsprogram för eleven. Åtgärdsprogrammet beskriver de åtgärder skolan gör samt hur och när utvärdering ska ske. Åtgärdsprogrammet är ett komplement till elevens individuella utvecklingsplan (IUP).
Under läsåret sker screening av alla elever från förskoleklass till skolår 5. Screeningarna ger ett underlag till att kunna erbjuda elever bästa möjliga stöd. Se skolans handlingsplan för läs, skriv och matematik utveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Lagersbergsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6