MENY
Eskilstuna kommun

Skolsköterska


Skolhälsovården tar vid efter Barnavårdscentralen och kan räknas som elevernas företagshälsovård. Det innebär att vi främst arbetar med förebyggande hälsovård och enklare sjukvård. Skolhälsovården har som mål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa, samt verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården är till för alla men är frivillig och naturligtvis har vi tystnadsplikt.

Hälsobesök
Skolsköterskan träffar alla elever minst fyra gånger under grundskoletiden , och det kallas för hälsobesök. Under hälsobesöken kontrolleras längd, vikt, syn, rygg och ett hälsosamtal genomförs. Samtalet  kan handla om kroppens utveckling , hygien, kost,trivsel och kroppsliga sjukdomar såväl psykiska eller sociala svårigheter.

Hälsobesöken görs i förskoleklassen, skolår 2, skolår 4 och skolår 7.

Vaccinationer

Vaccinationer som erbjuds under skoltiden är: Mässling, Påssjuka och Röda hund. Denna vaccination kommer att ges i skolår 2.

HPV-vaccination erbjuds till flickor i skolår 5. Det är ett vaccin mot livmoderhalscancer.

Innan varje vaccination kommer det ges information till elever och vårdnadshavare som sedan skall ge sitt godkännande till vaccinationen.

Försäkringar

Eskilstuna kommuns elever är försäkrade i Europeiska Försäkrings AB..

För mer information. Telefonnumer: 08 -506 920 80

Övriga länkar:
Brislänk till annan webbplats
Apoteketlänk till annan webbplats
Ungdomsmottagningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Lagersbergsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6