MENY
Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsa

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.” ( Skollagen § 3)

Skolans pedagoger och rektor har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje barn ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver särskilt stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola.

Elevhälsan på Lagersbergsskolan består av:

Speciallärare

Monica Rundqvist årskurs F-Klass -åk 1

monica.rundqvist@eskilstuna.se

Inger Henebäck årskurs 2-åk 3

inger.heneback2@eskilstuna.se

Lena Sander - årskurs 2-åk 3

lena.sander@eskilstuna.se

Irenè Hirsch, årskurs 4-6

irene.hirsch@eskilstuna.se

Specialpedagog

Åsa Sommarlund, Telefon nr: 072-9712929

asa.sommarlund@eskilstuna.se

Socialpedagog

Birgitta Nilsson, Telefon nr: 072-9777904

birgitta.nilsson6@eskilstuna.se

Ifrah Ali, Telefon nr: 070-0862060

ifrah.ali@eskilstuna.se

Kurator

Clara Kvarnung, Telefon nr: 072-971 29 27

clara.kvarnung@eskilstuna.se


Skolsköterska

Camilla Nielsen, Telefon nr: 070-600 13 80

camilla.nilsen@eskilstuna.se 

Arbetar varannan vecka, jämna veckor på Lagersbergsskolan

Psykolog

Robin Jonsson Telefon nr: 016-710 39 45

robin.jonsson2@eskilstuna.seText

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Lagersbergsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6