MENY
Eskilstuna kommun

Klasser

Skolan är tvåparallellig från förskoleklass till årskurs 6 med åldershomogena klasser

Personalen på Kjula skola är organiserade i fyra arbetslag; Team förskoleklass-åk 1, årskurs 2-3, årskurs 4-6 och fritidshemmen.

Förskoleklass A

073- 950 00 17, mobilnummer till klassrummet

Charlotte Jennsjö

Ulrika Falck

Förskoleklass B

073-950 00 10, mobilnummer till klassrummet

Anna-Lena Sjödin

Helen Lindberg

 

Klass 1A

073-950 00 16, mobilnummer till klassrummet

Linda Lindbäck

Annika Åkergren

Linnea Isojärvi

Klass 1 B

076-496 24 70, mobilnummer till klassrummet

Cecilia Colliander

Annika Åkergren

Hugo Torsek

 

Klass 2A

073-950 00 14 mobilnummer till klassrummet

Solveig Almroth

Fanny Söderberg

Klass 2B

072-977 84 11 mobilnummer till klassrummet

Lena Redelius

Anna Johansson

 

Klass 3A

070-086 63 63 mobilnummer till klassrummet

Lisa Mossberg

Carina Laidla

Klass 3B

073-950 00 12  mobilnummer till klassrummet

Isabelle Pernblad

Daniel Rydensjö

  

Klass 4A

073-950 00 13 mobilnummer till klassrummet

Mimmi Wahlström

Pierre Welander

Martina Eriksson Granberg

Klass 4B

070-086 25 30 mobilnummer till klassrummet

Caroline Sarendal

Mario Bosnjak

Martina Eriksson Granberg

 

Klass 5A & 5B

073-950 00 11, mobilnummer till klassrummet

Anna Gill

Maria Johansson

Isak Ernvik

Lukas Haglund

 

Klass 6A

072-977 74 48 mobilnummer till klassrummet

Cecilia Angestam

Jasmina Muratovic

Markus Laakso

Klass 6B 

073-950 00 15 mobilnummer till klassrummet

Madeleine Zetterström

Jasmina Muratovic

Markus Laakso

 

Speciallärare 

Sofi Modin 073-950 00 33


Idrott

Liga Wallin 073-950 00 24

Textilslöjd

Greta Puljar 072-971 29 51

Hemkunskap

Camilla Blomberg 070-086 25 34

Träslöjd

Rolf Häggkvist  072-971 29 51

Musiklärare 

Jonas Franzon, nås via expeditionen 016-710 52 01

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kjula skola

Kommunal grundskola årskurs F-6