MENY
Eskilstuna kommun

Klasser

Skolan har en till två klasser per årskurs, vi växer underifrån. Våra klasser är åldershomogena.

Personalen på Kjula skola är organiserade i fyra arbetslag; Team förskoleklass-åk 1, årskurs 2-3, årskurs 4-6 och fritidshemmen.

Förskoleklass A

073- 950 00 17, mobilnummer till klassrummet

Charlotte Jennsjö

Lise Träskböle

 

Förskoleklass B

073-950 00 10, mobilnummer till klassrummet

Anna-Lena Sjödin

Catarina Haugen

 

Klass 1A

073-950 00 14 mobilnummer till klassrummet

Lena Andersson

Catrin Vassfjord

 

Klass 1B

072-977 84 11 mobilnummer till klassrummet

Lena Redelius

Anna Johansson

 

Klass 2A

070-086 63 63 mobilnummer till klassrummet

Lisa Mossberg

Carina Laidla

 

Klass 2B

073-950 00 12  mobilnummer till klassrummet

Solveig Almroth

Amanda Pettersson

Emmie Anderlund

 

Klass 3A

073-950 00 16, mobilnummer till klassrummet

Linda Lindbäck

Martina Granberg Eriksson

Fredrik Edensten

 

Klass 3 B

076-496 24 70, mobilnummer till klassrummet

Cecilia Colliander

Linus Sundin

 

Klass 4A

073-950 00 11, mobilnummer till klassrummet

Anna Gill

Maria Johansson

 

Klass 5A

072-977 74 48 mobilnummer till klassrummet

Cecilia Angestam

Jasmina Muratovic

 

Klass 5B 

073-950 00 15 mobilnummer till klassrummet

Maria Molander

Oscar Axelsson

 

Klass 6A

073-950 00 13 mobilnummer till klassrummet

Mimmi Wahlström

Oscar Axelsson

Pierre Welander

  

Speciallärare 

Sofi Modin 073-950 00 33

Katarina Kåberg 070-086 25 30

Idrott

Liga Wallin 073-950 00 24

Textilslöjd

Greta Puljar 072-977 84 10

Bild, hemkunskap

Camilla Blomberg 070-086 25 34

Träslöjd

Rolf Häggkvist 070-167 27 90

Musiklärare 

Alida Almén, nås via expeditionen 016-710 52 01

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kjula skola

Kommunal grundskola årskurs F-6