MENY
Eskilstuna kommun

Klasser

Skolan är tvåparallellig från förskoleklass till årskurs 6 med åldershomogena klasser

Personalen på Kjula skola är organiserade i tre arbetslag; Team förskoleklass-åk 3 och årskurs 4-6 och fritidshemmen.

Förskoleklass A

073- 950 00 17, mobilnummer till klassrummet

Ulrika Karlsson-Blomberg

Ulrika Falck

Annika Åkergren

Förskoleklass B

073-950 00 10, mobilnummer till klassrummet

Anna-Lena Sjödin

Daniel Rydensjö

Annika Åkergren

Klass 1A

070-086 63 63 mobilnummer till klassrummet

Lisa Mossberg

Emelie Wallin

Klass 1B

073-950 00 12  mobilnummer till klassrummet

Isabelle Pernblad

Carina Laidla

Klass 2A

073-950 00 16, mobilnummer till klassrummet

Linda Lindbäck

Linnea Isojärvi

Klass 2B

076-496 24 70, mobilnummer till klassrummet

Cecilia Colliander

Eric Wågberg

Klass 3A

073-950 00 14 mobilnummer till klassrummet

Solveig Almroth


Klass 3B

072-977 84 11 mobilnummer till klassrummet

Lena Redelius

Klass 4A 

073-950 00 15 mobilnummer till klassrummet

Madeleine Zetterström

Klass 4B 

070-086 26 21  mobilnummer till klassrummet

Katarina Thunkvist Kåberg

Klass 5A

073-950 00 13 mobilnummer till klassrummet

Mimmi Wahlström

Pierre Welander

Klass 5B

070-086 25 30 mobilnummer till klassrummet

Maria Molander

Markus Laakso

Klass 6A

073-950 00 11, mobilnummer till klassrummet

Maria Johansson

Isak Ernvik

Klass 6B

072-977 74 48 mobilnummer till klassrummet

Cecilia Angestam

Speciallärare 

Sofi Modin 073-950 00 33

Susanna Strand 070-086 21 65

Idrott

Liga Wallin 073-950 00 24

Textilslöjd

Greta Puljar 072-971 29 51

Hemkunskap

Camilla Blomberg 070-086 25 34

Träslöjd

Rolf Häggkvist  072-971 29 51

Musiklärare 

Robin Öhrman Olsson 070-086 24 94


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kjula skola

Kommunal grundskola årskurs F-6