MENY
Eskilstuna kommun

Skolsköterska

Skolsköterska Annemie Persson har sin mottagning i Nybygget, vänstra ingången. Hon är på Kjula skola på måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar. Hon nås måndag-fredag på telefon 070-086 28 00

Skolhälsovården arbetar främst med förebyggande hälsovård och enklare sjukvård. När skolsköterskan är på skolan tar hon naturligtvis även hand om akuta fall när eleven har skadat sig.

Skolsköterskan har tystnadsplikt och berättar inget, om inte eleven själv vill det.

Skolhälsovården är till för alla elever och skolsköterskan träffar alla minst fyra gånger under låg- och mellanstadietiden. Hon förmedlar också kontakt med skolläkaren när det behövs.

Hälsobesök

Förskoleklass
Eleven kallas till ett besök med sina föräldrar då vi diskuterar elevens hälsa och trivsel. Kontroll av längd, vikt, syn, hörsel och ryggen genomförs också.

Årskurs 2
Hälsosamtal. Kontroll av längd, vikt och syn.

Årskurs 4
Hälsosamtal. Kontroll av längd, vikt, syn och ryggen. 


Vaccinationer

Årskurs 2 Skolhälsovården fortsätter det program som barnavårdscentralen påbörjat.  Eleverna erbjuds vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.


Årskurs 5

Flickorna i åk 5 erbjuds vaccination mot HPV. Ett virus som ligger till grund för 70% av alla fall av livmoderhalscanser.

Inför vaccinationer informerar vi elever och föräldrar som också ska ge sitt godkännande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kjula skola

Kommunal grundskola årskurs F-6