MENY
Eskilstuna kommun

Klasser

På Hammargärdet skola finns det här läsåret ca 100 elever

Förskoleklass

Det här läsåret är det 10 barn i förskoleklassen. För förskoleklassen ansvarar Jeanette Karlsson Ek.

Skoldagen börjar kl. 8.20 varje dag och avslutas kl. 13.40 förutom på tisdagar då det slutar 12.40. Efter skoldagens slut åker vissa barn hem och andra går över till vistelse på vårt fritidshem.

Jeanette Karlsson Ek
jeanette.ek@eskilstuna.se, 070-585 81 80

År 1

I klass 1 är Shilan Danishmand mentor och det är 14 elever i klassen.

Skoldagen börjar kl. 8.20 varje dag och avslutas kl. 13.40 förutom på tisdagar då det slutar 12.40. Efter skoldagens slut åker vissa barn hem och andra går över till vistelse på vårt fritidshem.

Shilan Danishmand

shilan.danishmand@eskilstuna.se 070-086 29 03

År 2-3

Det här läsåret är det 11 barn i 2:an och 13 barn i 3:an, de går tillsammans i en 1-2:an. Angnes Marcusson är mentorer.

Agnes Marcusson
agnes.marcusson@eskilstuna.se, 016-710 48 62, 070-086 29 13

År 4

I klass 4 är Andreas Karlsson mentor och det är 20 elever i klassen. Fritidspersonal är knutna till klassen för att stötta upp i olika ämnen. Klassen har även tillgång till skolans speciallärare.

Klassen har idrott varje onsdag, bibliotekstid och slöjd en gång i veckan samt bild varannan vecka tillsammans med andra lärare.

Vi arbetar efter att se varje elevs behov och strävar mot att varje elev ska utmanas där de befinner sig. Varje elev har specifika mål att mot och arbetar mycket med feedback och vikten av att själv se utvecklingen av sitt eget lärande.

Andreas Karlsson
andreas.karlsson16@eskilstuna.se, 076-340 54 31, 070-086 29 09

År 5-6

I klass 4-5 är vi 28 elever. Vi arbetar mycket med demokratiskt tänkande. För oss är det viktigt att alla elever får arbetsuppgifter på sin nivå och alla trivs och känner sig trygga i skolan.

Monika Zetterling
monika.zetterling@eskilstuna.se, 070-759 95 87

Staffan Rytzler
staffan.rytzler@eskilstuna.se, 076-496 06 14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hammargärdets skola

Kommunal grundskola årskurs F-6