MENY
Eskilstuna kommun

Fritidshem

Hammargärdetsskola

 Välkommen till Hammargärdets fritidshem

Tallkotten


En trygg och lärande miljö i en underbar natur på landsbygden.

 Stora lokaler med plats för rekreation, skapande aktiviteter och den viktiga leken.

Gå in på vår facebooksida: ”Fritidshemmet Tallkottenlänk till annan webbplats

Öppettider: 6.00-18.00.
Då vi lägger personalens schema efter elevernas tider är det viktigt att ni lämnar in de tider ni har behov av. 

Fritidshem tillhandahålls i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier. Omsorgstiden ska motsvara vårdnadshavarnas arbetstid/studietid och restid.

Frukost: Morgonen börjar på Fritids 6.00. Strax efter 7.30 serveras det frukost. Klockan 8.00 går vi ut en stund innan skolan börjar.

Skoldagen: Vi från fritids är med i klassrummen vissa tider på dagen vilket gör att vi får en helhetssyn av eleverna. Det gör att vi kan arbeta vidare på eftermiddagen med mer praktiska övningar.

Fritidshemmet ska ha ett innehåll som stimulerar elevernas utveckling och lärande där:

– eleverna erbjuds en meningsfull fritid och rekreation

(14 kap. 2 § skollagen)

– skapande arbete och lek är en väsentlig del i det aktiva lärandet

(14 kap. 2 § skollagen och Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag)

– allsidiga kontakter och social gemenskap mellan eleverna och mellan elever och vuxna främjas

(14 kap. 2 § skollagen och Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag, God miljö för utveckling och lärande)

– fritidshemmet medverkar till att erbjuda alla elever fysisk aktivitet

(Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag)

– fritidshemmet arbetar för att eleverna får en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv

(Lgr 11, 2.6 Skolan och omvärlden)

Eftermiddagen: Vi börjar eftermiddagen med utevistelse.

Mellis finns framdukat mellan kl 13,45-15,00 eleverna kan äta mellis.

Vi har väldigt förmånligt vad det gäller lokaler där det finns plats för rekreation, skapande, dockvrå, plats för att bygga med lego och kapplastavar. Utemiljön kan inte många skolor tävla med. Fotbollsplan,  lagom stor skog, gungor, skridskobana och pulkabacke på vintern, vi har även tillgång till förskolegården på eftermiddagarna.

Vi har storsamling 1gång/månad där eleverna kan påverka fritids, vi har även en förslagslåda där de kan lägga i förslag mellan mötena.

Föräldrafika 1 gång/termin

Kontakta oss vid avvikande tider: Vi kollar av telefonen innan fritids öppnar.

Kom gärna med tankar och idéer om hur vi kan utveckla fritids. Ett område vi vill utveckla är besök i närsamhället. Vi tar gärna emot förslag.

Kläder: Kläder efter väder och de är förstås märkta.

Lov: Vänligen respektera sista datum för inlämning av lovlappar då vi behöver beställa mat i tid och planera våra egna semestrar.

Hemgång: Det måste alltid vara klart och tydligt vad som gäller vid elevernas hemgång. Meddela alltid oss om någon annan ska hämta eleven.

Om eleven ska gå hem själv eller hämtas av ett syskon eller annan person kontinuerligt vill vi att ni fyller i blanketten ”intyg om hämtning av barn”.

Det här underlättar även för våra vikarier. Blanketten hämtar ni hos oss.

Öppen verksamhet: Då eleven börjar i 4:e klass går de över till ”öppen verksamhet” Vi har särskild information om det. Då det blir aktuellt delar vi ut informationen.

Telefonnummer

Fritids: mobil 070-585 81 80 fast 016-710 74 35

Biträdande rektor: 070-086 29 04

Rektor: 016-710 47 96Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hammargärdets skola

Kommunal grundskola årskurs F-6