MENY
Eskilstuna kommun

Vi som arbetar här

Så här ser Hållsta skolas organisation ut:

SKOLLEDNING:

Rektor Gabriella Rosell
016-710 51 06
070-086 67 31
gabriella.rosell@eskilstuna.se

EXPEDITION:

Maj-Len Back, skoladministratör
016 - 710 64 03
070 - 167 21 22
maj-len.back@eskilstuna.se

Maria Johansson, skoladministratör
016-710 46 64
070-492 66 29
maria.johansson12@eskilstuna.se


Förskoleklass         
Monica Lampinen, monica.lampinen@eskilstuna.se, 016-15 96 46
Louise Jansson, louise.jansson@eskilstuna.se, 016-710 48 82

Årskurs 1
Martina Wessén, martina.wessen@eskilstuna.se
Inger Gustafsson, inger.gustafsson4@eskilstuna.se, 016-710 48 82

Årskurs 2
Josefine Holm, josefine.holm@eskilstuna.se, 016-710 48 74

Årskurs 3
Camilla Edlund, camilla.edlund2@eskilstuna.se, 016-710 48 78
Madeleine Funnberg

Årskurs 4
Stefan Lundqvist,
Johan Englund, johan.englund7@eskilstuna.se

Klass 5-6A
Madelene Dahlin, madelene.dahlin@eskilstuna.se, 016-710 48 75
Kristiina Vargtörne, kristina.vargtorne@eskilstuna.se

Klass 5-6B
Catharina Andersson, catharina.andersson@eskilstuna.se, 016-710 48 80

Kjell Malmgren,kjell.malmgren@eskilstuna.se, 016-710 48 76

Idrott
Sinikka Amnebratt, sinnika.amnebratt@eskilstuna.se, 016-710 48 81

Bibliotek
Birgitta Mattsson, birgitta.mattsson@eskilstuna.se

Elevhälsa
Skolsköterska
Eva Johansson

Kurator
Louise Wiederholm, 016-710 78 72
louise.wiederholm@eskilstuna.se

Specialpedagog

Kristina Gyllengahm, 016-710 53 86
kristina.gyllengahm@eskilstuna.se

Fritidshem

016-15 96 46, 016-710 48 72

Monica Lampinen, monica.lampinen@eskilstuna.se
Sinnika Amnebratt, sinnika.amnebratt@eskilstuna.se

Inger Gustafsson, inger.gustafsson4@eskilstuna.se, 016-710 48 82
Johan Englund, johan.englund7@eskilstuna.se, 016-710 48 72
Louise Jansson, louise.jansson@eskilstuna.se, 016-710 48 72
Kjell Malmgren, kjell.malmgren@eskilstuna.se, 016-710 48 73

Övrig personal
Jill Norling Luthman, jill.luthman@eskilstuna.se
Ali AlDelemi, ali.aldelemi@eskilstuna.se,

Skolrestaurang
Lina Sjöberg kökschef, linaa.sjoberg5@eskilstuna.se, 070-086 61 01
Susanne Carlsson, susanne.carlsson2@eskilstuna.se, 070-086 64 18
Vikarie 50%

Hållsta skola är en del av Eskilstuna barn - och utbildningsförvaltning där Hans Ringström är skolchef för grundskolan.
Chef för hela barn- och utbildningsförvaltningen är Hans Ringström.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hållsta skola

Kommunal grundskola årskurs F-6