MENY
Eskilstuna kommun

Vi som arbetar här

Så här ser Hållsta skolas organisation ut:

SKOLLEDNING:

Rektor Joakim Sundh
016-710 33 11
joakim.sundh1@eskilstuna.se

EXPEDITION:

Maria Johansson, skoladministratör
016-710 46 64
maria.johansson12@eskilstuna.se

Förskoleklass         
Monica Lampinen, monica.lampinen@eskilstuna.se, 016-710 50 98
Louise Jansson, louise.jansson@eskilstuna.se, 016-710 50 98

Årskurs 1
Camilla Edlund, camilla.edlund2@eskilstuna.se, 016-710 48 78

Årskurs 2
Martina Wessén, martina.wessen@eskilstuna.se

Årskurs 3
Josefine Holm, josefine.holm@eskilstuna.se, 016-710 48 74
Inger Gustafsson, inger.gustafsson4@eskilstuna.se, 016-710 48 82

Klass 4
Margit Eriksson, margit.eriksson37@eskilstuna.se, 016-710 48 80

Årskurs 5
Stefan Lundqvist, stefan.lundqvist@eskilstuna.se, 016-710 48 79
Johan Englund, johan.englund7@eskilstuna.se

Klass 6
Madelene Dahlin, madelene.dahlin@eskilstuna.se, 016-710 48 75
Mattias Malmgren Jäll, mathias.jall@eskilstuna.se, 016-710 59 84
Marcus Jalmberger, marcus.jalmberger@eskilstuna.se, 016-710 59 84

Idrott
Sinikka Amnebratt, sinnika.amnebratt@eskilstuna.se, 016-710 48 81

Bibliotek
Birgitta Mattsson, birgitta.mattsson@eskilstuna.se

Elevhälsa
Skolsköterska
Eva Johansson, 016-710 30 86
eva.johansson13@eskilstuna.se

Kurator
Elin Segerlind, 016-710 78 72
elin.segerlind@eskilstuna.se

Specialpedagog

Catharina Andersson, 016-710 53 86
catharina.andersson@eskilstuna.se

Fritidshem

Lyan 1  016-710 48 72
Lyan 2 016-710 48 82

Monica Lampinen, monica.lampinen@eskilstuna.se
Sinnika Amnebratt, sinnika.amnebratt@eskilstuna.se

Inger Gustafsson, inger.gustafsson4@eskilstuna.se
Johan Englund, johan.englund7@eskilstuna.se
Louise Jansson, louise.jansson@eskilstuna.se
Madeleine Funnberg, madeleine.fundberg@eskilstuna.se

Skolrestaurang
Susanne Carlsson, susanne.carlsson2@eskilstuna.se, 070-086 64 18
Vikarie 50%

Hållsta skola är en del av Eskilstuna barn - och utbildningsförvaltning där Hans Ringström är skolchef för grundskolan.
Chef för hela barn- och utbildningsförvaltningen är Hans Ringström.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hållsta skola

Kommunal grundskola årskurs F-6