MENY
Eskilstuna kommun

Information till föräldrar

Bibliotekets datasystem
Hållsta skolas bibliotek är anslutet till datasystemet BOOK-IT som också används av Stadsbiblioteket och filialerna inom Eskilstunas kommun.

För Hållstas del innebär det att elever och personal själva sköter utlåningen med hjälp av en dator. Från sin egen hemdator kan man sedan se sina egna lån, reservera och låna om böcker. Dessutom kan man söka bland bibliotekets böcker från vilken dator som helst.

Eleverna får träning i att söka i bibliotekskatalog. Det kan vara bra att kunna inför kommande studier, eftersom samma katalog finns på Stadsbiblioteket samt alla filialer ända upp till högskolans bibliotek.

Lånekort
Alla elever får ett eget lånekort med en personlig pinkod. Kortet ska användas vid utlåning. Eleverna lånar sina böcker med det nya datasystemet BOOK-IT.

Låna på biblioteket
Eleverna kan låna böcker för att ta hem eller för att läsa och forska under skoltid. Lånetiden är 4 veckor. Vi rekommenderar max tre lån åt gången. Biblioteket är tillgängligt för eleverna under skoldagen.

Förkomna eller skadade böcker
Den som lånar ansvarar för att allt som lånats återlämnas i tid och i oskadat skick. Böcker som är trasiga eller förstörda vid återlämning eller har kommit bort ska ersättas av målsman. Priset är 100 kr/bok. För särskilt dyra böcker kan högre ersättning förekomma och för "häften" en lägre.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hållsta skola

Kommunal grundskola årskurs F-6