MENY
Eskilstuna kommun

Elevinflytande

I varje klass finns ett klassråd. Här kan man ta upp saker som rör den egna klassen.

I elevrådet ingår elever från klasserna 3-6.

I årskurserna 4-5 har varje klass två representanter i skolrådet. Skolrådet består förutom elevrepresentanterna av föräldrarepresentanter, skolpersonal och skolledare. Skolrådet sammanträder 2 gånger per termin.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hållsta skola

Kommunal grundskola årskurs F-6