MENY
Eskilstuna kommun

Betygsresultat årskurs 6

Terminsbetyg sätts varje termin från och med hösten i årskurs 6 i grundskolan.

Betygsresultat årskurs 6 våren 2018

Resultaten som presenteras nedan baserar sig på kommunens egen statistik samt statistik från skolverkets databas Siris. Vilka resultat som beräknats/hämtats från vilken källa framgår under respektive tabell.

Andel elever i Eskilstuna som fått betyg i alla ämnen de läst

Andel med betyg i alla ämnen åk 6
Andel med betyg i alla ämnen åk 6 kön

Genomsnittligt meritvärde

Genomsnittligt meritvärde
Genomsnittligt meritvärde kön

Andel elever med betyg i alla ämnen de läst (jämförelse mellan olika kommuner)

Andel med betyg i alla ämnen åk 6 jmf
Andel med betyg i alla ämnen åk 6 jmf kön

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hällby skola

Kommunal grundskola årskurs F-6

Postadress

Eskilstuna Kommun

Hällby skola

631 86 ESKILSTUNA