MENY
Eskilstuna kommun

Ordningsregler

För att vi ska trivas på Hällby skola

 Hällby skolas ordningsregler har utarbetats tillsammans av elever och personal. Reglerna finns för att säkra en lugn och trygg arbetsmiljö för samtliga på skolan. Det är viktigt att alla elever och föräldrar känner till reglerna och att de respekteras av alla.

 1. Vi hjälper och stöder varandra, vi talar vänligt med varandra och visar hänsyn och förståelse.
 2. Vi accepterar inte svordomar och andra ord som sårar/gör någon annan ledsen. Vi uppträder lugnt inomhus.
 3. Är det stojigt, kan den som arbetar bli störd.. Uteleksaker får tas med till skolan. Andra privata saker lämnas hemma.
 4. Finns det farliga saker kan det hända olyckor.
 5.  Ingen cykelåkning på skolgården när det är skola och fritids.
 6. Risken för olyckshändelser är alldeles för stor.
 7.  Skateboard, sparkcykel och rullskridskoåkning med hjälm är tillåten i skate-delen utanför idrottshallen. Den som vill titta på, får stå på gräsmattan.
 8. Cykelåkning med hjälm är tillåten för år 4-6 på skate-delen.
 9.  Be din lärare om lov om du behöver lämna skolområdet av någon anledning.
 10. De vuxna har ansvar för dig när du är i skolan eller på fritids och måste veta var du finns.
 11. Vi är rädda om skolans saker, lokaler, möbler och inredning.
 12. Det är trevligt för alla när det är fint omkring oss.
 13.  Snöbollskastning inom skolans område är förbjudet.
 14. Då och då händer det att barn blir allvarligt skadade av kastade snöbollar.
 15.  På raster är vi utomhus.
 16. Frisk luft och möjligheten att röra sig fritt gör oss piggare.
 17.  Vi kommer i tid till lektionerna.
 18. Det är störande för andra när någon kommer försent.

Konsekvenser när ordningsregler inte följs

 1. Tillsägelse.
 2. Kontakt med föräldrar när reglerna vid flera tillfällen och trots tillsägelser inte efterföljs.
 3.  Kvarsittning, efter överenskommelse med föräldrar.
 4. Skolans elevhälsoteam kallas in.
 5. Elevhälsomöte med rektor.
 6. I grövre fall kopplas socialtjänst och polis in.

 Om du vill skriva ut ordningsreglerna, klicka här

Blanketten påskrift av ordningsregler, klicka här

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hällby skola

Kommunal grundskola årskurs F-6

Postadress

Eskilstuna Kommun

Hällby skola

631 86 ESKILSTUNA