Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Elevinflytande

Det är viktigt att eleverna får vara delaktiga i beslut som fattas på skolan. Då är det bra att alla barn får komma till tals. Det gör de genom hemgruppsråd, arbetslagsråd och slutligen i hela skolans elevråd.

Skolans elevråd består av två till tre representanter från år 3 till år 6 från varje arbetslag. Representanterna har ett stort ansvar gentemot sina kamrater i arbetslagen. I deras uppgift ingår att framföra synpunkter, önskemål m.m. som har framkommit på hemgruppsråd. De tar själva kontakt med rektor, vaktmästare o.s.v. i olika frågor som kommer upp.

Sammankallande för mötena är Håkan Forselius. Protokollen skrivs av elevrådets sekreterare i samarbete med Håkan. Håkan mejlar protokollet till all personal och ser till att alla elevrådsrepresentanter får varsitt eget exemplar. Hemgruppen ska kunna ta del av det senaste protokollet vid sitt nästa hemgruppsråd.

Ett exempel där elevrådet har varit aktiva är då de sammanställt förslag till skolans ordningsregler. Förslagen har kommit in från övriga elever och personalen.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hällby skola

Kommunal grundskola årskurs F-6

Postadress

Eskilstuna Kommun

Hällby skola

631 86 ESKILSTUNA