MENY
Eskilstuna kommun

Skolsköterska

Information

Skolhälsovården inriktar sig främst på förebyggande hälsovård. Mål enligt skollagen är att följa elevernas utveckling, att bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa, samt att verka för sunda levnadsvanor hos eleverna.

Jag som skolsköterska har tystnadsplikt. 

Jag är enligt lag skyldig att göra anmälan om jag misstänker att ett barn far illa.

Vill du som förälder följa med ditt barn till mig, så rekommenderar jag att ni ringer för att boka en tid, om problemet är skolrelaterat. Övrig tid tar jag naturligtvis också emot elever, men bokade besök prioriteras.


Hälsoundersökningar
Den första hälsoundersökningen/samtalet görs när barnet går i förskoleklass. Barnet blir tillsammans med förälder/föräldrar kallat till mig för ett besök i slutet av höstterminen eller under vårterminen. Barnet vägs och mäts. Syn och hörsel kontrolleras samt ryggen med avseende på ev Skolios. Vi pratar om hur barnet mår, trivs i skolan, kamratrelationer och utveckling m.m. BVC- journalen finns då hos mig.

Om ni känner att ni vill ha en tidigare kontakt än den ni blir kallade till, så är ni välkomna att höra av er till mig.

Övriga hälsoundersökningar/hälsosamtal som sker i skolan är i skolår 2 och 4.

I skolår 2 undersöks tillväxt och syn. Vi samtalar också om hur hon/han trivs i skolan och med klass/skolkamrater. Vaccinering mot mässling, röda hund och påssjuka erbjuds början av vårterminen.

I skolår 4 vägs och mäts barnet. Syn och hörsel kontrolleras samt ryggen med avseende på ev. Skolios. Barnet får också svara på hälsofrågor, som vi har som utgångspunkt vid hälsosamtalet. 

I skolår 5 erbjuds flickor HPV vaccination.

Om förälder önskar träffa skolläkare, så kan det ordnas för skolrelaterade frågeställningar. Likaså erbjuds ni en tid till skolläkaren om jag som skolsköterska finner något vid hälsobesöket, som bör undersökas av läkare.

Övriga länkar:

Brislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hällby skola

Kommunal grundskola årskurs F-6

Postadress

Eskilstuna Kommun

Hällby skola

631 86 ESKILSTUNA