MENY
Eskilstuna kommun

ElevHälsoTeam

Ansvaret för att ge varje barn och elev det stöd som de behöver ligger på den enskilda skolan. I första hand är det lärare, mentorer och specialpedagoger på skolan som ger stöd.

Ibland behöver lärare i sin tur hjälp av specialister inom olika områden. Då har Eskilstuna kommun ett antal gemensamma resurser för stöd. Att anlita stöd utanför skolan beslutas oftast i samband med elevhälsomöten där rektor, lärare och föräldrar deltar i en diskussion om vilka åtgärder som behöver sättas in.

Elevhälsoteamet, EHT, på Hällby skola består av rektor, skolsköterska, speciallärare och kurator. Vi träffas varje vecka för att se över elevhälsan på skolan. Vårt uppdrag är att värna om elevens psykiska och fysiska hälsa.

På olika sätt stödjer vi elever och personal för att möjliggöra att alla elever når kursplanens mål. Verksamheten kan för eleven bedrivas över helt läsår, hel termin eller i projektform under kortare tid med uppföljning och utvärdering.

Vårt synsätt präglas av en helhetssyn på eleverna. Det innebär att när problem uppstår reflekterar vi över skolans organisation, verksamhet, lärarnas  kompetens, hemmiljö, fritid och elevens personliga egenskaper för att hitta så många lösningar som möjligt. 

 Du är alltid välkommen att kontakta vem som helst av oss vid alla slags frågor.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hällby skola

Kommunal grundskola årskurs F-6

Postadress

Eskilstuna Kommun

Hällby skola

631 86 ESKILSTUNA