MENY
Eskilstuna kommun

Hällby skola

Fågelperspektiv på Hällbyskola


Hällby skola är en F - 6 skola som ligger ungefär sju kilometer nordväst om Eskilstuna centrum.
Skolan ligger centralt i Hällbybrunn. Byggnaden är välhållen och skolgården är under upprustning med fler lek- och aktivitetsmöjligheter för barnen.
Närsamhället med sin historia används som lärmiljö.

En av våra främsta styrkor är vår engagerade och professionella personal. Vi jobbar också hårt för att skapa arbetsro och en lugn miljö för våra elever, vilket brukar ses som en
av de viktigaste delarna i en framgångsrik skola. Vår lugna miljö ger eleverna
bättre utvecklings-möjligheter och är en förutsättning för goda studieresultat.

Vi strävar efter att ha så små klasser som möjligt i alla årskurser som arbetar
åldershomogent. Alla pedagoger på skolan och fritidshemmen deltar i vårt arbete
med språkutvecklande arbetssätt som genomsyrar all vår verksamhet. Vi arbetar
aktivt med flera olika pedagogiska metoder, eftersom olika barn har olika behov.

Eleverna har möjligheter att påverka sin utbildning både på individ- och
gruppnivå. Organisatoriskt har eleverna möjlighet till påverkan via olika
arbetsgrupper som de kan ingå i som elevråd, grön flagg och kompisstödjare.
Kultur har en naturlig plats på skolan och varje sommar anordnas en populär
skolgårdsfestival där eleverna får visa upp sina talanger.

På Hällby skola strävar vi efter att alltid ge bra service och gott bemötande, samt att vi har
en uttalad målsättning i vårt arbete att bygga förtroendefulla relationer med
våra elever och föräldrar. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och trygga hos oss.

Rastvärdinnor och rastvakter

För våra elevers trivsel och trygghet finns det alltid minst tre rastvärdinnor/rastvakter ute på skoldagens alla raster. Alltid tydligt klädda med klart lysande västar.

 Hällby skola är certifierade enligt Grön flagg

Grön flagg
Grönflagg
Grönflagg

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hällby skola

Kommunal grundskola årskurs F-6

Postadress

Eskilstuna Kommun

Hällby skola

631 86 ESKILSTUNA

Jari Salmijärvi
Rektor biträdande