MENY
Eskilstuna kommun

Enkätundersökning till elever och vårdnadshavare

För att få veta vad elever och vårdnadshavare tycker om kommunens skolor genomför kommunen en digital enkätundersökning varje år. Vårdnadshavare med barn i förskoleklass - årskurs 9 ges möjlighet att svara på enkäten. Eleverna i årskurs 2-9 får besvara enkäten på skoltid.

Resultatet ger oss ett bra underlag till hur vi kan fortsätta att förbättra och utveckla förskola och skola.

2018 års enkäter utgår

Hösten 2018 utgår kommunens enkäter till elever och vårdsnadshavare i grundskolan då Skolinspektionen genomför en liknande enkät under samma svarsperiod.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hällberga skola

Kommunal grundskola årskurs F-6

Rona MacDonald
Utredare