MENY
Eskilstuna kommun

Elevinflytande

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen.

Klassråd

- bildas av varje klass
- tillvaratar alla elevers intressen
- utser representanter till elevråd

Elevråd

- med representanter från varje klass
- alla frågor är välkomna och beaktas
- diskussion och beslut i demokratiska former
- träffas en gång i månaden

Kostråd

-med representanter från varje klass- lyfter frågor om kost och hälsa tillsammans med skolköket

Miljöråd

- med representanter från varje klass
- lyfter frågor med fokus på miljö.

Förutom dessa grupper är eleverna delaktiga i den dagliga verksamheten och i det pedagogiska arbetet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hällberga skola

Kommunal grundskola årskurs F-6