Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Betygsresultat årskurs 9

Betygsresultat vårterminen 2018

Diagram och tabeller där olika kommuner jämförs bygger på data som hämtats från Skolverkets databas Siris september 2018. Övriga diagram och tabeller med resultat per skola i Eskilstuna kommun är hämtade från kommunens egen databas.

Andel elever som nått lägst betyget E i alla ämnen de haft undervisning i

Andel med betyg i alla ämnen åk 9
Andel med betyg i alla ämnen åk 9 jmf

Könsfördelning andel elever som uppnått minst betyget E i alla ämnen de haft undervisning i

Andel med betyg i alla ämnen åk 9 kön
Andel med betyg i alla ämnen åk 9 kön jmf

Andel elever som fått lägst betyget E i alla ämnen som ingått i deras utbildning

Genomsnittligt meritvärde

genomsnittligt meritvärde åk 9
Genomsnittligt meritvärde åk 9 jmf

Könsfördelning meritvärde

Genomsnittligt meritvärde åk 9 kön
Genomsnittligt meritvärde åk 9 kön jmf

Andel elever som uppnått lägst yrkesbehörighet till gymnasieskolan

Andel behöriga åk 9
Andel behöriga åk 9 jmf

Könsfördelning andel som lägst uppnått yrkesbehörighet till gymnasieskolan

Andel behöriga åk 9 kön
Andel behöriga åk 9 kön jmf

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gökstensskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9