MENY
Eskilstuna kommun

För dig som är företagare

Ung Entreprenör Torshälla 2017

Vill du som företag vara med att skapa framtidens entreprenörer i Torshälla och Eskilstuna?

Vi hoppas att ert företag tar chansen att få träffa och arbeta med kommande generation arbetstagare. Kanske är det just dessa ungdomar som kommer på en ny idé/innovation till ert företag! Kanske blir ert företag en inspiration för en ungdom att hitta sin väg i livet.

"En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på dem som kommer ut i arbetslivet idag. Utbildningsväsendet behöver anpassa sig för att kunna bemöta förändringarna i samhället. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Skolverket fick 2009 i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan." (Skolverket)

Vi har förväntansfulla, energiska och drivna elever som bara väntar på att få komma i kontakt med ert företag för att med nya nyfikna ögon se hur ert företag fungerar, göra en omvärldsanalys av er verksamhet samt utforma en ny idé/Innovation som utgår från elevernas analys av ert företag. Här på Gökstensskolan i Torshälla har vi under flera år utvecklat en modell som vi kallar för UET- Ung Entreprenör Torshälla, där elever i grundskolan arbetar med olika företag som projektpartners.

Projektet är under tre veckor och eleverna har eget ansvar över hur de lägger upp sin tid för att hinna klart sitt projekt. Det hela avslutas med en stor UET företagsmässa i Ellfolk Arena där eleverna presenterar ert företag i en monter.

Varje projektgrupp ska utveckla en produkt/tjänst som de bedömer att företaget har behov av i framtiden. Innovationen kan vara en produkt, ett hjälpmedel, en marknadsföringsidé, en plan för att förbättra arbetsmiljön, en folder eller annat presentationsmaterial för företaget.

Vad innebär UET för er verksamhet?

Utgångspunkten är att eleverna själva i grupp om 4-5 ska driva projektet med hjälp av handledning av skolan och företaget. Ni behöver planera för:

 • 2-4 tillfällen där eleverna lär känna verksamheten, ställer frågor och eventuellt provar på något arbetsmoment.
 • Arbetsrum om det finns möjlighet att erbjuda det annars så får de vara här på skolan.
 • Tid för möten med gruppen där de kan bolla idéer med er och ställa eventuella frågor som de stöter på. Självklart har eleverna stor förståelse att det är ni som sätter ramarna för när det passar företaget bäst att träffas.

Vad ska eleverna klara av under projektet?

Eleverna får en UET-handbok med detaljerade instruktion för de uppgifter som de ska utföra under projektet. De ska bland annat: Alla elever ska:

 • Bygga upp en monter som representerar företaget de sammarbetar med.
 • Genomföra en presentation på 10 minuter av sitt företag på scen.
 • Utforma en ny idé /innovation som utgår ifrån företagets behov.
 • Göra en folder som trycks upp till mässan som sedan delas ut till besökarna.
 • Göra individuella uppgifter i flera olika ämnen, t.ex. SO, NO, Idrott, hemkunskap, engelska och svenska.

Eleverna utför uppgifterna med stöd av handledare på skolan och på företaget.

Här finns ett kort klipp om mässan: https://www.youtube.com/watch?v=yWtZVCOMPDo&feature=youtu.belänk till annan webbplats

Hur kan ni förbereda er på bästa sätt?

Det är viktigt att ni utser en handledare som har huvudansvaret för elevgruppen, så att tider för möten bokas in och att de vet vem de ska kontakta om det uppstår frågor. Bra om det finns tydliga riktlinjer för när eleverna kan träffa er, vilket material ni kan bidra med till mässan och vilken hjälp ni kan ge för att de ska klara sina uppgifter. Varje vecka ska handledaren från skolan och från företaget stämma av för att se så att allt löper på som planerat och om det finns några frågeställningar.

Vilket stöd får ni innan och under projektet?

Personligt möte innan projektet startar med en person från skolan som presenterar projektet och svarar på era frågor.

UET-handboken ger er mer detaljerade instruktion för de uppgifter som ska utföras av eleverna. Den delas ut till elever och handledare på företagen en till två veckor innan projektet startar.

Handledande lärare finns för varje elevgrupp och den personen ansvarar för att hålla kontakt med handledare på företaget minst en gång i veckan.

Datum för projektet 2017

Förberedelsefas: 2/10 - 6/10

 • Eleverna undervisas i grundläggande ämneskunskaper, arbetar med metoder hur man arbetar i projektform och får instruktioner om de uppgifter som de ska utföra.
 • För att få en bra start på samarbetet är det viktigt att ni läser igenom handboken med instruktioner som ni får från skolan innan så att ni är insatta i deras projekt.
 • En lottdragning sker av företagen där elevgrupperna drar det företag som de ska sammarbeta med.
 • Grupperna tar sin första kontakt med företaget och sin handledare som de ska arbeta med och lägger upp en plan för kommande veckor.

Projektfas: 9/10 – 27/10

 • Projektet startar och eleverna arbetar heltid med projektet under dryga tre veckor.
 • Handledare på skolan kontaktar de företagen som de är ansvariga för och stämmer av minst en gång i veckan.

UET – Mässa 26/10 kl. 12:00-19:00

 • Mässan hålls i Ellfolkhallen.
 • Programmet för mässan skickas ut till företagen när projektet startar.
 • Eleverna bygger upp sin monter och gör en muntlig presentation av företaget på scenen.
 • Eleverna bedöms i ”bästa prestation”, ” bästa monter” och ”bästa idé/ innovation”.

Efterarbetsfas: 27 /10

 • Städning och nedmontering av mässhallen. Lånat material från företagen kan lämnas tillbaka på förmiddagen eller redan kvällen innan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gökstensskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9