MENY
Eskilstuna kommun

Information om Gökstensskolan

Gökstensskolan

Gökstensskolan ligger centralt i Torshälla. Hos oss står varje enskild elevs kunskapsutveckling i fokus.

Vi utgår från att alla barn vill och kan utvecklas, men med olika förutsättningar och behov. Vi har god erfarenhet och kompetens att stödja varje elevs utveckling, utifrån talang, intressen och behov.

Arbetsbeskrivningar med tydliga mål och krav är sedan länge en självklar del av vår pedagogiska verksamhet. Kommunikationen mellan elever och lärare sker framförallt via lärplattformen vklass.

Vi arbetar med entreprenörsskap i skolan och ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Ett specialpedagogiskt förhållningssätt ska genomsyra skolans verksamhet. Specialpedagogisk fortbildning är ett av våra fokusområden under läsåret 2017/2018. Ett annat fokusområde under året är digitalisering, förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

För de yngre barnen har vi ett väl utvecklat arbete för en ökad jämställdhet. Redan från förskoleklass skapas en medvetenhet bland barnen om flickors och pojkars lika rättigheter och möjligheter.

Vi arbetar även framgångsrikt med tidiga insatser för att främja en god läs- och skrivutveckling hos alla barn. 

Inom ramen för elevens val kan man från och med årskurs 7 välja inriktning. Verksamheterna genomförs i samarbete med det lokala föreningslivet; praktiskt estetisk inriktning,  språkinriktning med bland annat internationella kontakter,
ridning, innebandy, handboll och fotboll.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gökstensskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9