MENY
Eskilstuna kommun

Förskoleklass - årskurs 3

Vi är ett arbetslag som är två paralelligt från förskoleklass upp till åk 3. Dessa elever är också på fritidshemmet i gemensamma lokaler. Vi är ca 210 elever varav ca 100 är inskrivna på fritidshemmet.
Vi samarbetar 2 lärare samt två förskollärare del av dagen i skolan i varje årkurs.

Vi arbetar mot kunskapsmålen och tillvaratar varandras kompetenser och ämneskunskaper i en samverkan i arbetslaget.

Vi utgår från barnkonventionen i vår relation och i våra samtal med barnen. Det gäller både individuellt och i samtal med hela klassen. Det kan vara coachingsamtal som strävar efter att uppnå kunskapsmålen för varje elev eller kompissamtal i hela klassen men också i konflikthanteringen.

Som förälder är du alltid välkommen att hälsa på oss i skolan, välkommen!

Vi som arbetar här

Birgitta Ollila, förskollärare (förskoleklass)
Cecilia Westerdahl, förskollärare (förskoleklass)
Sofia Almgren, förskollärare (förskoleklass)
Jennie Nilsson, barnskötare (förskoleklass)
Rebecca Hietapakka, fritidsledare (förskoleklass)

Karin Hardman, lärare (klass 1A)
Rebecca Levinsson-Sjögren, lärare (klass 1B)
Karolina Sööberg, barnskötare (klass 1A/B)
Christina Ahlros, förskollärare (klass 1A/B)
Åsa Pettersen, lärare (klass 2A)
Anna Andersson, lärare (klass 2B)
Anna Elmerholt, lärare (Klass 2B, tjänstledig läsåret 2018/2019)
Fima Bahi, fritidsledare (klass 2A/B)
Helena Gamba, fritidspedagog (klass 2A/B)
Anna Blomkvist, lärare (klass 3A)
Carina Sandell, lärare (klass 3B)
Riitta Ainali, fritidspedagog (klass 2A/B)
Mary-Ann Tanninen , fritidsledare (klass 2A/B)
Kerstin Borg, lärare (Åk 1-3)Hatice Gürler, språkstöd (Åk F-3)

Marie Carlsson, speciallärare/specialpedagog
Anne Nordström, speciallärare/specialpedagog              

All kommunikation och information till vårdnadshavare sker via V klass.

Support V klass för F - 6 är Karin Hardman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gökstensskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9