MENY
Eskilstuna kommun

Årskurs 4 - 6

I vårt arbetslag ingår två åk 4:a, två åk 5:a samt två åk 6:a. Vi är tillsammans ca 120 elever. I åk 4 arbetar vi med trelärarsystemet med i åk 5 och 6 finns det en ansvarslärare i varje klass och har förstärkning med extra lärartimmar.  Lärarna i arbetslaget samverkar i klasserna och tillvaratar varandras ämneskompetenser.

Vi utgår från barnkonventionen i vår relation och i våra samtal med eleverna. Det gäller både individuellt och i grupp. Det kan vara i coachingsamtalen, samtal med hela klassen eller i konflikthantering. Vi arbetar efter ett koncept som grundar sig i barnkonventionen och heter ICDP.

Som förälder är du alltid välkommen att besöka oss i klasserna!

Vi som arbetar här

Emma Palm, lärare (Klass 4A)
Sandra Törngren, lärare (klass 4B)
Kerstin Kalajo, lärare (klass 4A/B)
Daniel Kvist, lärare (klass 5A)
Rebecka Anderson Hammarstedt, lärare (klass 5B)
Ida Eriksson, lärare (klass 5A/B)
Linda Wickström, lärare (klass 6 A/B)
Anna Lidhammar, lärare (klass 6 A/B)
John Forssman, lärare (klass 6 A/B)
Marie Carlsson, specialpedagog

All kommunikation och information till vårdnadshavare sker via V klass.

Support V-klass för F - 6 är Karin Hardman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gökstensskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9