MENY
Eskilstuna kommun

Läroplan och riktlinjer

Vår verksamhet styrs av Skolverkets "Allmänna råd och kommentarer Kvalitét i fritidshemmet" och "Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem" Lgr 11.

Fritidshemmets uppdrag:

Det är viktigt att personalen

  • utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt
  • erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen och
  • förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gökstensskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9