MENY
Eskilstuna kommun

Gökstensskolans fritidshem

Välkomna till Gökstensskolans fritidshem

Vi ser till att barnen får både ute- och inneaktiviteter. Vi försöker ta hänsyn till vad barnen gjort i skolan.

Den sociala samvaron är viktig, att vara en bra kompis, att kunna ta och ge i leken. Du och jag och vi-pedagogiken fortsätter även på eftermiddagen. Att vara närvarande och lyhörd som vuxen är viktigt för oss.

Vi utgår från ett tankesätt där flickor och pojkar ska ha lika stort inflytande, utrymme och möjlighet hos oss. Detta för att motverka traditionella könsmönster.

Barnen får även ta ansvar utifrån sin mognad för sin del i fritidsverksamheten som att plocka undan efter sig, ansvara för egna kläder och saker samt våra gemensamma saker. De får vara med och önska leksaker och annat material vi köper in. Vi har fritidsråd på Lådan där vi även kommer överens om gemensamma regler och aktiviteter.

Under loven satsar vi på en mer utåtriktad verksamhet med särskild planering.

För att få kontinuerlig kontakt ber vi ER att söka upp oss när ni lämnar och hämtar barnen.

Vi har öppet från 6.30 - 18.00
Vårt fritids är främst för förskoleklass - årskurs 3. Vi delar på gruppen, så årskurs 2 och 3 har sitt fritidshem på Flygeln men kl 6.30-7.30, samt kl 16.40-18.00 träffas vi gemensamt på Lådan.

Personalen arbetar i klasserna (F-3) under skoldagen därefter följer vi barnen till fritids - vi ser barnen hela dagen och kan följa deras behov på ett naturligt sätt. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gökstensskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9

Jacob Forsberg
Biträdande rektor årskurs F-6