MENY
Eskilstuna kommun

Skolsköterska

VÄLKOMMEN TILL ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER!

Ingmarie Kasche och Selma Zukancic är skolsköterskor på Gökstensskolan.

Skolhälsovården kallas numera EMI (elevhälsans medicinska insatser) och ingår i den samlade elevhälsan, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan.

Vid skolstart tar EMI över ansvaret med att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Skolsköterskans uppdrag, enligt skollagen och socialstyrelsens riktlinjer, är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil.

Skolsköterskan tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens i elevhälsoarbetet som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Skolhälsovården är till för alla elever och är frivillig.

Hälsobesök

Elever erbjuds fyra hälsobesök under grundskoletiden. Vid de regelbundna hälsobesöken får eleven möjlighet att diskutera sin hälsa. Då samtalar vi om sömn, matvanor, fysisk aktivitet, fritidsintressen, kamrater, familj, skola, trivsel och mående. Hälsobesöket omfattas av en allmän hälsokontroll med eventuell uppföljning.

Förskoleklass

Eleven erbjuds hälsobesök tillsammans med sin vårdnadshavare där vi diskuterar barnets hälsa och trivsel samt kontrollerar längd, vikt, syn, hörsel, rygg och motorisk utveckling. Hälsouppgift besvaras av vårdnadshavare innan besöket.

Skolår 2

Hälsobesök. Kontroll av längd, vikt, syn samt trivsel.

Skolår 4

Hälsobesök. Kontroll av längd, vikt, syn och rygg.
Hälsouppgift besvaras av vårdnadshavare och hälsofrågor besvaras av elev.

Skolår 7

Hälsobesök. Kontroll av längd, vikt, syn och rygg.
Hälsouppgift besvaras av vårdnadshavare och hälsofrågor besvaras av elev.

Vaccinationer

Vaccinationer erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Inför vaccinationen informeras eleven och dess vårdnadshavare som ger ett skriftligt godkännande till vaccination.

Skolläkare

Skolläkaren träffar i första hand elever som har skolrelaterade problem och:

  • utför medicinska bedömningar
  • bidrar med medicinsk kompetens i olika elevhälso- och arbetsmiljöfrågor
  • ansvarar för generella behandlingsdirektiv

Om besök hos skolläkare önskas kontakta skolsköterskan.

Skolsköterskemottagning

Skolsköterskan är på plats måndag till fredag och har sin mottagning i C-huset.

Öppen mottagning måndag - fredag 11.00 - 12.00 vilket är till för att ge eleverna möjlighet att själva söka upp oss om behov finns utöver de sedvanliga kontrollerna och uppföljningarna.

Övrig tid efter överenskommelse.

Kontakt

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Kontaktuppgifter

Selma Zukancic

selma.zukancic@eskilstuna.se

016-7108204

072-9777947

Ing-Marie Kasche

ingmarie.kasche@eskilstuna.se

016-7107260

070-1672293

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gökstensskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9

Ing-Marie Kasche
Skolsköterska på Gökstensskolan
Selma Zukancic
Skolsköterska på Gökstensskolan