MENY
Eskilstuna kommun

Kurator

Annelie Ceder och Sofie Backman är skolkuratorer på Gökstensskolan.
Elever från årskurs 7-9 kan själva komma och beställa tid för samtal hos kuratorn. De yngre eleverna kan få stödsamtal genom ett godkännande av målsman.
Annelie och Sofie finns på skolan måndag till fredag mellan kl. 8-16.


Kontakt med skolkuratorn
Du är som elev på skolan välkommen att ta direkt kontakt med mig för att boka tid. Det går även bra att ringa. Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartner är välkomna att ta kontakt via telefon eller mail.


Tystnadsplikt
Skolkuratorn har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande Sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att kuratorn inte får föra vidare vad som i samtal framkommit om en elevs personliga förhållanden.


Anmälningsplikt
Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn och ungdomar, anmälningsplikt gentemot socialtjänsten när det gäller barn och ungdomar som behöver skydd eller misstänks fara illa. I sådana situationer bryts tystnadsplikten.

Kontakt: 073-9506760

12218

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gökstensskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9

Annelie Ceder
Skolkurator Åk 6-9
Sofie Backman
Skolkurator Åk F-5