MENY
Eskilstuna kommun

Klasser

På Gillberga skola har vi under det här läsåret ca 110 elever.  

Slöjd och musik (åk 2-6)  är förlagd till Hammargärdet.  Alla andra lektioner har eleverna på Gillberga skola.

Förskoleklass

Det här läsåret är det 10 barn i förskoleklassen. För förskoleklassen ansvarar Karin Edin. Gruppen har tillgång till skolans specialpedagog Natalie.

Skoldagen börjar kl. 8.20 varje dag och avslutas kl. 13.15. Efter skoldagens slut åker vissa barn hem och andra går över till vistelse på vårt fritidshem.

Karin Edin
karin.edin@eskilstuna.se 070-086 29 24 eller 016-710 47 87

Åk 1

Det här läsåret är det 24 barn i klass 1. Sabina Ekberg är mentor för åk 1.
Klassen har tillgång till speciallärartid i svenska med Ulla Jönsson och i matematik med Stina Pettersson. Skoldagen börjar kl. 8.20 varje dag och avslutas kl. 13.45 måndag till torsdag och 13.15 på fredagar.

Efter skoldagens slut åker vissa barn hem och andra går över till vistelse på vårt fritidshem.

Sabina Ekberg
sabina.ekberg@eskilstuna.se  016-710 47 92

 

Åk 2

Det här läsåret är det 16 barn i 2:an. Stina Lindgren är mentor för åk 2. I klassen arbetar även Anna Johansson.

För idrotten ansvarar Anna Berggren.

Skoldagen börjar kl.8.20 varje dag och slutar kl.13.45 måndag till torsdag och kl. 13.15 på
fredagar. Efter skolans slut åker en del barn hem och andra går över till
vistelse på vårt fritidshem.

Slöjd har eleverna på fredagar på Hammargärdets skola med Anna Berggren.

Stina Lindgren
Stina.lindgren@eskilstuna.se 016 -710 47 89 eller 070-086 29 17


Åk 3 & Åk 4

Det här läsåret är det 15 barn i 3:an och 9 barn i 4:an, de går tillsammans i en 3-4:a. Catarina Söderlund är mentor. I åk 3-4 arbetar även Stina Pettersson och har NO, Cecilia Puranen som delar engelska med Catarina Söderlund och för idrotten ansvarar Anna Berggren.

Skoldagen börjar för alla kl.8.20 och slutar för åk.3 kl.13.45 måndag, onsdag, och torsdag kl.14.30 tisdagar och 13.15 fredagar. Efter skolans slut åker en del barn hem och andra går över till vistelse på vårt fritidshem. Åk.4 slutar 14.30 måndag och tisdag, onsdag kl.13.45, torsdag 15.15 och fredag 13.15. Efter skolans slut åker de flesta hem, men det finns ”öppna verksamhet” att tillgå.

Slöjd och har 3-4:an på fredagar. De lektionerna är förlagda till Hammargärdets skola som de åker buss till.

Catarina Söderlund
catarina.soderlund@eskilstuna.se 070-086 29 23 eller 016-710 47 93

Åk 5

Det här läsåret är det 12 elever i 5:an. Stina Pettersson är mentor för åk 5. I åk 5 arbetar även Ulla Jönsson och Cecilia Puranen. För idrotten ansvarar Anna Berggren.

Skoldagen börjar kl.8.20 varje dag och avslutas kl.14.30, förutom på torsdagar då eleverna slutar 15.15. Efter skolans slut åker vissa barn hem och andra går över till vistelse på "öppna verksamheten".

Musik och slöjd har åk 5 på fredagar. De lektionerna är förlagda till Hammargärdet.

Stina Pettersson
stina.pettersson@eskilstuna.se
0764-96 24 68

 

Åk 6

Det här läsåret är det 13 barn i 6:an. Cecilia Puranen är mentor med Ulla Jönsson för åk 6. I åk 6 arbetar även Cecilia Puranen, Ulla Jönsson och Stina Pettersson. För idrotten ansvarar Anna Berggren.

Skoldagen börjar alla dagar 8.20 och slutar 14.30 förutom på torsdagar då eleverna går till 15.15. Efter skolans slut åker vissa barn hem och andra går över till vistelse på "öppna verksamheten".

Slöjd och musik har eleverna på fredagar på Hammargärdet.

Cecilia Puranen
cecilia.puranen@eskilstuna.se 070-086 29 19 eller 016-710 47 91

Ulla Jönsson
Ulla.Jonsson@eskilstuna.se 070-086 29 18 eller 016-710 47 90


Text

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gillberga skola

Kommunal grundskola årskurs F-6