MENY
Eskilstuna kommun

Föräldrasamverkan

Vi vill ha en öppen skola och ett gott samarbete med elevernas föräldrar. Vi ser gärna att föräldrar medverkar i skolan för att skapa ett naturligt möte mellan personal-förälder-elev.

De moment som ingår i vår verksamhet för att sträva mot ett gott samarbete är:
• föräldramöten vid läsårsstart.
• föräldrainformation; V-klass, hemsida.
• föreläsningar – informationskvällar utifrån föräldrars önskan
• föräldradeltagande i skolan.
• utvecklingssamtal varje termin
• Skolråd med föräldra- och personalrepresentanter. Rådet träffas ca 2 ggr per termin och är ett rådgivande organ. 

Skolråd

Vad är syftet med ett skolråd?

Syftet med att ha ett skolråd är att vi vill vara länken mellan skolan och föräldrar/elever och skolans personal. Syftet med Skolrådet är också att öka möjligheten för er föräldrar att få insikt och förståelse för skolans arbete. Det skall också vara ett forum där skolan kan få råd från er föräldrar i särskilda frågor. Vi vill vara ett stöd och hjälp för skolans personal när det gäller våra barn och på positivt sätt kunna påverka skolan arbete, miljö och trivsel bland elever och lärare. Valda representanter företräder klassen i samtliga frågor.

Vad gör ett skolråd?

Skolrådet träffas en till två gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som rör skolan och elever. På mötena kan alla typer av frågor tas upp som berör skolan, t ex på frågor som har kommit upp är utbyggnation, framtidsplaner, vad som är på gång i skolan, undervisning, trivsel på skolan och huruvida det skulle bli någon is eller inte.
 
På föräldramöten har skolrådet ansvar för att frågor från föräldrar tas med till skolrådets möte samt att dela med sig information från skolrådets möte.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gillberga skola

Kommunal grundskola årskurs F-6