MENY
Eskilstuna kommun

Elevinflytande

Vi arbetar med inflytande på tre olika plan, dels det individuella (IUP), klassen (klassråd) och skolan som helhet (klassråd, elevråd, miljöråd och matråd).

IUP:
alla elever deltar i utvecklingssamtal minst en gång per termin, där en individuell utvecklingsplan (IUP) skrivs gemensamt med föräldrar och lärare.

· eleverna har mål som utvärderas regelbundet i sin utvecklingsplan.

· eleverna deltar i upprättandet av målen.

Klassråd:

· alla klasser har klassråd varje vecka, där klassens och skolans arbete diskuteras, både ur arbetsmiljö-, lärande- och innehållssynpunkt.

Elevråd:

· elevrådet, som består av en representant per klass träffas regelbundet.

· elevrådet kan skicka representanter till Skolrådet om det är ärenden där det är viktigt att elever finns med.

Miljöråd:

· miljörådet består av en representant per klass och träffas regelbundet

Matråd:

· matrådet består av en representant per klass och träffas regelbundet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.