MENY
Eskilstuna kommun

Barn i behov av stöd

Ansvaret för att ge varje barn och elev det stöd som de behöver ligger på skolan. I första hand är det lärare, mentorer och speciallärare på skolan som ger stöd.

Barn som ej nått fullgod språklig medvetenhet vid skolstart får fortsatt språklig träning.
Elever som behöver extra träning i läsning, skrivning och räkning får extra anpassnigar och stöd. Barn med annat hemspråk än svenska får undervisning i svenska som andra språk samt möjlighet till modersmålsundervisning.

Speciallärare arbetar med elever som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd. De gör tillsammans med pedagogerna, eleven och vårdnadshavare en pedagogisk kartläggning och utformar därefter vid behov ett åtgärdsprogram för eleven.

Åtgärdsprogrammet beskriver de åtgärder skolan gör samt hur och när utvärdering ska ske.

Åtgärdsprogramet är ett komplement till elevens individuella utvecklingsplan (IUP).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fröslundaskolan
Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00