MENY
Eskilstuna kommun

Rutin vid elevs frånvaro eller försvinnande

Rutin vid frånvaro - vårdnadshavare

Vårdnadshavare rapporterar in sjukfrånvaro via Vklass (telefon/webb/app). Skolan meddelar fritidshemmen om elvs frånvaro.
Under loven ringer vårdnadshavare till respektive frititdshem och meddelar eventuell frånvaro.

Rutin vid frånvaro - skola

Vid ogiltig frånvaro (inte anmäld frånvaro och inte beviljad ledighet) ringer personal till vårdnadshavare direkt. Detta som en del i skolpliktsbevakningen.

 Om en elev varit ogiltigt frånvarande mer än 10 skoldagar/tillfällen, eller att skolan känner oro, under en termin kommer detta anmälas till huvudmannen (Barn- och Utbildningsförvaltningen). Vårdnadshavare kommer att bli kontaktad för att vara en del i utredningen och uppföljningsarbetet.

Rutin vid elevs försvinnande från skola/fritidshem

Här är skolans rutin om en elev försvinner från skolan under skol- eller fritidstid.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fröslundaskolan åk F-3
Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00

Skjulstaskolan åk 4-6

Fröslundaskolans elever i åk 4-6 går på Skjulstaskolan

Öppettider

7.30-16.30

Besöksadress

Skjulstagatan 3B

Postadress

632 29 Eskilstuna