MENY
Eskilstuna kommun

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Alla skolor ska arbeta aktivt för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna ska arbeta förebyggande och främjande, men även ha en rutin som beskriver hur skolan arbetar ifall en kränkande handling uppstår.

Som stöd för arbetet gör skolan varje år en plan; Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling.

I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fröslundaskolan åk F-3
Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00

Skjulstaskolan åk 4-6

Fröslundaskolans elever i åk 4-6 går på Skjulstaskolan

Öppettider

7.30-16.30

Besöksadress

Skjulstagatan 3B

Postadress

632 29 Eskilstuna