MENY
Eskilstuna kommun

Elevinflytande

Elevinflytande är en grund för att skapa motiverade elever. Elever som upplever att deras åsikter är viktiga blir en del av vårt demokratiska samhälle.

Klassråd

En gång per vecka schemaläggs klassråd. Ordförande och sekreterare utses.
Ansvarig för klassråd är respektive mentor.

Elevråd
Elevrådet träffas minst en gång i månaden. Varje klass har representanter som deltar i elevrådet. De har med sig frågor från respektive klassråd.

Kallelse och dagordning delas ut till respektive mentor i god tid före mötet. Protokoll skrivs på mötet. Elevrådsrepresentanterna läser upp det för sin grupp på nästa klassråd. Sedan sätts protokollet in i en pärm tillgängligt för elever.
Ansvarig för elevrådet på Fröslunda är Linda Sperber och på Skjulsta Katarina Magnusson. 

På elevrådsträffarna är även biträdande rektor med.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fröslundaskolan åk F-3
Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00

Skjulstaskolan åk 4-6

Fröslundaskolans elever i åk 4-6 går på Skjulstaskolan

Öppettider

7.30-16.30

Besöksadress

Skjulstagatan 3B

Postadress

632 29 Eskilstuna