MENY
Eskilstuna kommun

Skolkurator

På skolan arbetar Katarina Magnusson som kurator. Telefon 016-710 97 35.

Kontakt med skolkuratorn

Du är som elev på skolan är välkommen att ta direktkontakt med kurator. Du kan komma förbi kuratorns rum, ringa, sms:a eller maila. Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartners är också välkomna att ta kontakt.

Tystnadsplikt

Kurator har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att vad som i samtal framkommit om personliga förhållanden inte får föras vidare. Tillsammans med elev eller med elevens medgivande kan kuratorn i vissa frågor samarbeta med någon annan ur personalgruppen,  t ex skolsköterskan eller någon av elevens lärare.

Anmälningsplikt

Kuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn och ungdomar, anmälningsplikt gentemot socialtjänsten när det gäller barn och ungdomar som behöver skydd eller misstänks fara illa. I sådana situationer bryts tystnadsplikten.

Med kuratorn kan eleverna prata om allt som känns viktigt och vad som man funderar över, t ex.
-skolsituationen, mål och motivation
-kamratrelationer
-familjerelationer
-kärleksrelationer
-oro, ängslan, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter,  koncentrationssvårigheter
-droger
-utanförskap och likabehandling 

Skolkuratorn arbetar på tre nivåer

Kuratorn har socialt arbete som huvudarbetsuppgift och ska utföra ett yrkesmässigt socialt arbete på skolan. Med sina tvärvetenskapliga kunskaper kan kuratorn se till helheten i skolans värld, d v s hur organisatoriska, samhällsekonomiska, sociala och psykologiska faktorer påverkar individer och grupper.

Individnivå
-socialt stöd- och behandlingssamtal med enskilda elever och familjer
-krishantering
Gruppnivå
-arbete med elever i grupper och klasser
-handledning och konsultation till skolpersonal
-krishantering
Organisationsnivå
-organisationsutveckling och förändringsarbete, förebyggande arbete, samarbete med andra myndigheter, deltagande i undervisningen
-krishantering

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fröslundaskolan åk F-3
Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00

Skjulstaskolan åk 4-6

Fröslundaskolans elever i åk 4-6 går på Skjulstaskolan

Öppettider

7.30-16.30

Besöksadress

Skjulstagatan 3B

Postadress

632 29 Eskilstuna