MENY
Eskilstuna kommun

FMT - Funktionsinriktad musikterapi

Exempelbild

Som ett en del i elevhälsans arbete finns även funktionsinriktad musikterapi på skolan för elever med särskilda behov.

FMT-terapeut är Marie Hiding Olsson.

På skolan kan vi, som ett komplement till specialundervisningen, även erbjuda FMT för elever med särskilda behov. Detta är främst för elever i  förskoleklassen till årskurs 3. Varje terminsstart görs en ny bedömning av vilka elever som ska prioriteras.Prioriteringen görs av elevhälsoteamet.

FMT – funktionsinriktad musikterapi, är en metod där man med musikens hjälp arbetar förebyggande, stöder och stärker barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Begreppet funktion står för en helhetssyn på människan det vill säga samverkan mellan perceptionsförmåga, rörelsemönster, kroppskontroll, andning och koncentrationsförmåga.

Metoden är icke- verbal och kommunikationen sker med hjälp av instrument. Terapeuten använder piano – barnet slaginstrument och diverse blåsinstrument.

Terapeuten skapar förutsättningar för att utveckla:

  • Stabilitet och balans
  • Liksidighet i kroppen
  • Perceptionsförmåga: stabilitet och balans
  • Liksidighet i kroppen
  • Perceptionsförmåga

Auditivt: att urskilja och diskriminera ljud
Visuellt: att urskilja och uppfatta omgivningen
Vestibulärt: Balansen
Proprioceptivt: Kroppsuppfattning, muskler och leder
Taktilt: Känseln

  • Ögonrörelser, Öga/handkoordination
  • Hand- och handledsfunktioner
  • Andningskoordination
  • Samverkan, kontakt – kommunikation

Anledningen till att man använder trummor och cymbaler är att dessa instrument inte är bundna till vare sig toner eller ackord. De har en överlägsen förmåga att avge vibrationer. Instrumenten är praktiska. De kan höjas, sänkas, flyttas om, vinklas och arrangeras på olika sätt. På så vis skapar man förutsättningar för ändamålsenliga rörelser. Nya muskelgrupper aktiveras varvid nya nervbanor tas i bruk. Elever får också använda olika specialklubbor för att handens receptorer ska få så många sinnesintryck som möjligt.

Gravitationsreceptorerna är också mycket känsliga för vibrationer vilka förmedlas genom benstommen och påverkar balansen. För att utveckla balansen och få en bra kroppshållning gäller det att åstadkomma ett så bra sittande som möjligt. En passande stol och ett bra KFU det vill säga känsla för underlaget.

Andningen och rösten ingår också som en betydande del i helheten.

Associationsfunktionen utnyttjas genom att terapeuten konsekvent använder strikta melodier som beledsagar lika strikta handlingsmönster och skapar trygghet.

Kontakt, kommunikation, samverkan, trygghet, stimulans och motivation vilket leder till UTVECKLING.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fröslundaskolan åk F-3
Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00

Skjulstaskolan åk 4-6

Fröslundaskolans elever i åk 4-6 går på Skjulstaskolan

Öppettider

7.30-16.30

Besöksadress

Skjulstagatan 3B

Postadress

632 29 Eskilstuna