Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

På Fristadsskolan är kunskaper i fokus. Lärarna ges tid till att utveckla sin undervisning i klassrummet, bland annat genom att mentorskapet lyfts bort från deras ansvar. Fristadsskolan kommer istället att ha heltidsanställda mentorer som har som uppgift att följa elevens kunskapsutveckling samt engagera sig i elevens sociala situation. Eleverna kommer tillsammans med mentor att ha utvecklingssamtal och följa upp närvaro. Detta arbetssätt ska utmynna i goda kunskapsresultat.

Fristadsskolan kommer att samarbeta nära med S:t Eskils gymnasium kring internationalisering och språk. Vi planerar att erbjuda en Cambridge Examinations-kurs i avancerad engelska där eleven utvecklar sina språkkunskaper med tonvikt på skrivande och läsförståelse. Efter godkänd examination ges ett diplom som är erkänt världen över. S:t Eskil har även en inriktning på estetiska ämnen och därigenom kan Fristadsskolan erbjuda ett brett utbud av valbara ämnen inom ramen för elevens val.

Fristadsskolan kommer att vara en skola som satsar på den digitala utvecklingen, där varje elev har tillgång till digitala lärverktyg och digitala resurser. Digitala läromedel blir en självklarhet i undervisningen, allt enligt läroplanens mål att utveckla elevens digitala kompetens.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fristadsskolan

Kommunal grundskola årskurs 7-9

Postadress

Postadress:

Eskilstuna Kommun

Fristadsskolan

631 86 Eskilstuna